Niepodległość w wyobraźni dzieci i młodzieży

Opublikowano: 15-10-2018

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Odzyskanie przez Polskę niepodległości w wyobraźni dzieci i młodzieży”.

 Konkurs organizowany jest z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
 

Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu leżajskiego. Interpretacja tematu Konkursu jest dowolna i zależna jedynie od wyobraźni uczestników. Pracę należy wykonać samodzielnie.

Cele konkursu:

 – popularyzacja wiedzy o 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę,

– rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej,

– przybliżenie piękna i bogactwa ziemi ojczystej.

Informacje ogólne:

 1. Organizatorem jest Biblioteka Publiczna w Leżajsku.
 2. Prace konkursowe oceniane będą w  trzech kategoriach wiekowych:
 • I kategoria – klasy I-III
 • II kategoria – klasy IV-VI
 • III kategoria – klasy VII-VIII oraz klasa gimnazjalna

Zasady konkursu:

 1. Praca przestrzenna lub płaska, w pionie lub w poziomie, technika plastyczna dowolna.
 2. Prace nie mogą być pogniecione lub w jakikolwiek inny sposób uszkodzone.
 3. Jeden autor może nadesłać nie więcej niż 1 pracę.
 4. Nie dopuszcza się prac grupowych.
 5. Prace na odwrocie powinny być opatrzone metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko ucznia, wiek, klasa, dokładny adres szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniem.
 6. Prace będą oceniane biorąc pod uwagę: pomysłowość, walory estetyczne, stopień trudności techniki, samodzielność.

Termin konkursu:

Prace prosimy dostarczać do siedziby biblioteki przy ul. Jarosławskiej 1 w Leżajsku

w terminie do 26 października 2018 r.

Oceny prac dokona niezależna Komisja powołana przez organizatora.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi  6.11.2018 r. 

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w budynku biblioteki.

Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację prac oraz publikację i przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *