Bibliografia regionalna

System Bibliografii Regionalnej województwa podkarpackiego to bibliograficzna baza danych, obejmująca opisy bibliograficzne różnych typów wydawnictw: książek, fragmentów książek, roczników czasopism, artykułów z czasopism i innych dokumentów dotyczących województwa podkarpackiego.

Baza zawiera opisy bibliograficzne publikacji wydawanych od 2008 roku.

Tworzona jest systemem online równolegle w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym WiMBP w Rzeszowie  i w kilkunastu bibliotekach powiatowych i pełniących funkcje bibliotek powiatowych w województwie podkarpackim. Biblioteka Publiczna w Leżajsku również uczestniczy w tworzeniu bazy bibliograficznej. W wyniku podjętych działań został uwypuklony problem konieczności tworzenia bibliografii jako podstawowego narzędzia w upowszechnianiu wiedzy o regionie na szczeblu powiatów. Tym samym została zwiększona dokumentacyjna rola bibliografii wobec własnego terenu z uwzględnieniem społeczności lokalnej zarówno w sferze dokumentacji piśmiennictwa, jak i bieżącej informacji. Łatwiejszy i szybszy dostęp do publikacji ukazujących się na danym terytorium, zwłaszcza w okresie stałego wzrostu piśmiennictwa, ma ogromny wpływ na szybkość i kompletność zamieszczanych w bazie opisów tych dokumentów. Rozpoznanie oczekiwań środowiska w zakresie informacji regionalnej, pozwala na racjonalny wybór i właściwą selekcję rejestrowanych dokumentów.

W przypadku poszukiwań literatury na temat Leżajska i okolic warto skorzystać ze strony internetowej -> KLIKNIJ TUTAJ

DO POBRANIA: